Polityka prywatności Marosz Consulting Sp.j.

Niniejsza polityka określa w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu właściwych przepisów. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Marosz Consulting Sp.j. w szczególności znajdziesz informację o instrumentach prawnych przysługujących Ci w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Polityka niniejsza dotyczy wszystkich klientów Marosz Consulting Sp.j. a także jej potencjalnych klientów oraz wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę internetową www.marosz.eu a także osoby korzystające z naszego sklepu internetowego www.marosztools.eu, które mogą, ale nie muszą być klientami Marosz Consulting Sp.j.
Dlatego prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom z uwagi na potrzebę dostosowania Polityki do zmieniających się uwarunkowań prawnych jak również zmieniających się uwarunkowań faktycznych.
W zakresie naszej działalności wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych oparte są na zasadach legalizmu, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności.

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Marosz Consulting Sp.j . z siedzibą w Tychach przy ul. Marzanny 15, 43-100 Tychy, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 646-294-40-69.

Kontakt z administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Marzanny 15, 43-100 Tychy
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@marosz.eu
 • telefoniczny pod numerem 698 650 044

Przetwarzanie danych – cel
Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej z sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 2. w celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej,
 3. realizacji gwarancji lub rękojmi,
 4. rozwiązywania problemów, obsługi reklamacji i wniosków,
 5. dochodzenia wierzytelności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 6. realizacji kampanii marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów oferowanych na platformie sprzedażowej www.marosztools.eu, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e- mail oraz telefon,
 7. realizacji usług finansowania w formach kredytu, leasingu lub innych stosowanych na rynku i obsługi związanych z nimi zapytań,
 8. odpowiedzi na kierowane zapytania oraz zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.marosz.eu oraz www.marosztools.eu,
 9. zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 10. monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników,
 11. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 12. zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

Rejestracja w sklepie internetowym prowadzonym przez Marosz Consulting Sp.j. jest niezbędna do dokonania zakupu oferowanych towarów, dodatkowo umożliwia ona klientowi korzystanie z dodatkowych opcji.
Wszystkie dane pozyskiwane w trakcie procesu składania zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia, będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz dostarczenia zamówionych produktów do klienta.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia – wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zakres przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem naszych usług
lub w związku ze sprzedażą produktów.
Dane osobowe wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w sklepie internetowym marosztools.eu to:

 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, dane zostaną wykorzystane do wysłania go danej osobie. Podczas rejestracji do konta użytkownika sklepu internetowego lub podczas procesu składania zamówienia automatycznie następuje zapisanie adresu IP komputera. Dane te mogą zostać wykorzystane w celach statystycznych oraz do identyfikacji urządzenia, z którego została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych – podstawa :
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Marosz Consulting Sp.j. na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • w związku z wyrażoną zgodą (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • związanych z działaniami przed umownymi lub na mocy zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • związanego z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych w związku z wypełnieniem i realizacją praw i obowiązków zawartych w przepisach prawa krajowego oraz wynikającego z przepisów Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1. lit. c i d RODO).

Marosz Consulting Sp.j. oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie podczas rejestracji do sklepu internetowego, procesu składania zamówienia lub też w chwili wypełnienia formularza kontaktowego i wyrażenia w nim zgody.

Dane osobowe – przekazywanie/udostępnianie:
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez Sprzedawcę (Administratora). Administrator nie udostępnia Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczącym w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych Kupujących (klientów) mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, informatyczne, banki oraz inne podmioty finansujące a także podmioty z grupy producentów reprezentowanych marek elektronarzędzi.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Jawne dane osobowe.
Dane osobowe podane w trakcie zaopiniowania zakupionego produktu oraz procesu obsługi Klienta są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających strony, na których te dane zamieszczono. Osoba dokonująca swojej opinii ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się anonimowo używając do tego celu wymyślonego „nicku”.

Czas przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów podmiotów udostępniających dane oraz spółki Marosz Consulting Sp.j. (w tym czynności związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe). Podane do realizacji zamówienia, w tym wypełnienia umowy sprzedaży, dane będą przechowywane przez okres trwania przedmiotowej umowy oraz okres, w którym strony mogą wzajemnie dochodzić roszczeń wynikających ze stosunku zobowiązaniowego, aż do momentu ich przedawnienia.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Marosz Consulting Sp.j. zastrzega sobie możliwość dalszego przetwarzania danych jeśli uprawniać będzie ją do tego powszechnie obowiązujące prawo, a w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą:
Obowiązujące przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych nadają Tobie liczne uprawnienia, do których w szczególności należy:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania lub też aktualizacji danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w salonie Marosz Consulting Sp.j. w Tychach, ul. Fabryczna 5 w godz.8.00-16.00 lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: biuro@marosz.eu lub za pomocą listu (na adres Marosz Consulting Sp.j. wskazany powyżej).

Środki bezpieczeństwa:
Spółka Marosz Consulting Sp.j. oświadcza, że stosuje zabezpieczenia zapewniające pełną ochronę danych przed jej utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Wszystkie dane przechowywane są na strzeżonych i zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich serwerach.

Pliki cookies
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” („ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne, zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów.

 • Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb zapamiętując jego preferencje ustawień. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszej witryny.
 • Na naszej stronie wykorzystujemy następujące rodzaje cookies:
  • Cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam, dopóki ich nie skasujesz. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać informacje o Twoich ulubionych produktach oraz informacje o ostatnio przeglądanych produktach.
  • Używamy zarówno naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę i przedstawiać ofertę interesującą dla Ciebie. Używamy także zewnętrznych cookies, które monitorują to, jak korzystasz z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać nasze materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.
 • Pliki cookies nie mogą zaszkodzić urządzeniu użytkownika. Nie zawierają wirusów, nie instalują szkodliwego oprogramowania oraz nie są używane do przechowywania jakichkolwiek informacji zawierających dane osobowe, np. imię lub nazwisko, adres, inne dane.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj ustawiona jest domyślnie na zezwolenie na przechowywanie plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji zbierania „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej dostępna jest w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik ( np. Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, Safari). W każdej chwili możesz także usunąć cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Ograniczenie to może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.